Cảm biến đo tốc độ dòng chảy - Pulsar MicroFlow

Cảm biến đo tốc độ dòng chảy - Pulsar MicroFlow

MicroFlow cung cấp giải pháp đo vận tốc không tiếp xúc cho kênh hở. Sử dụng MicroFlow làm thiết bị độc lập để đo vận tốc đơn giản hoặc ghép nối với Đầu dò siêu âm dB để có hệ thống đo lưu lượng kênh hở hoàn chỉnh.

Các cảm biến đo lưu lượng tiếp xúc yêu cầu hệ thống phải ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian để cho phép lắp đặt, cài đặt. Giải pháp đo vận tốc không tiếp xúc MicroFlow được gắn đơn giản ở góc 45 độ so với kênh, không làm gián đoạn hoạt động của hệ thống.

Đối với các kênh mở rộng hơn 1,5 m (4,9 ft), MicroFlow được kết hợp với hệ thống điều khiển dBMACH3 và FlowCERT. Ngoài ra, khi kênh rộng hơn cần nhiều MicroFlow hơn, cảm biến đo vận tốc có thể được kết hợp với dBMACH3 và Bộ điều khiển Ultimate

General Specifications
Spec name: Description:
Sensor Body Dimensions:  90 mm x 140 mm (3.54 in x 5.51 in)
Weight:  1 kg (2.2 lbs)
Sensor Body Material: 

Valox 357 

Maximum Separation:  Up to 500 m (1,640 ft)
Max. and Min Temperature (Electronics):  -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F)
Velocity Range:  0.2 m/s to 6 m/s (0.66 ft/s - 19.7 ft/s)
Optimum Installation:  Install at an angle of 45° in line with the flow. More information is provided within the manual. 
Max. Channel Width:  1.5 m (4.92 ft) 
Beam Width:  20° inclusive

Download Tài Liệu

Download

DỊCH VỤ NHANH VÀ ĐÁNG TIN CẬY CHO CÁC DỰ ÁN CỦA BẠN

Liên hệ với chúng tôi để tìm giải pháp tối ưu cho dự án của bạn.

Liên hệ