Cung cấp hệ đo đếm Metering skid ABB Totalflow đo khí CNG cho nhà máy thép Kyoei- Ninh Bình

Các kĩ sư VIETCIS thiết kế, lắp đặt, cài đặt và chạy thử hệ thống Metering skid đo khí CNG

đối chiếu với phía hệ thống đo khí CNG Việt Nam

Đóng các van chặn đầu cấp khí CNG và đầu vào lò. Cô lập tín hiệu đóng mở 

van điều chỉnh. Tháo dỡ đường ống và các thiết bị cũ bàn giao về kho của 

nhà máy.

Lắp đặt hệ thống mới hoàn chỉnh

Kiểm tra rò gỉ bằng khí Nito, giữ nguyên áp lực trong 3 ngày. Chạy so sánh 

với hệ thống đo khí CNG nhà máy tương đồng với giá trị lưu lượng của hệ thống 

mới lắp đặt

 

DỊCH VỤ NHANH VÀ ĐÁNG TIN CẬY CHO CÁC DỰ ÁN CỦA BẠN

Liên hệ với chúng tôi để tìm giải pháp tối ưu cho dự án của bạn.

Liên hệ