Cung cấp thiết bị, lắp đặt, chạy thử , hiệu chuẩn các thiết bị đo độ đục 4690 nhà máy nước mặt Bắc Ninh

Kĩ sư VIETCIS lắp đặt, chạy thử, hiệu chuẩn thiết bị và hướng dẫn vận hành cho bên nhà máy nước mặt Bắc Ninh.

 

DỊCH VỤ NHANH VÀ ĐÁNG TIN CẬY CHO CÁC DỰ ÁN CỦA BẠN

Liên hệ với chúng tôi để tìm giải pháp tối ưu cho dự án của bạn.

Liên hệ