Cung cấp thiết bị, lắp đặt, chạy thử , hiệu chuẩn các thiết bị phân tích nhà máy nước sạch Việt Trì- Phú Thọ

Các kỹ sư VIETCIS kiểm tra lắp đặt, chạy thử và tiến hành hiệu chuẩn thiết bị phân tích

  1. Thiết bị đo độ đục ATS430

2. Thiết bị đo độ đục 4690

3. Thiết bị đo Clo dư AW401

4. Thiết bị đo pH

 

 

DỊCH VỤ NHANH VÀ ĐÁNG TIN CẬY CHO CÁC DỰ ÁN CỦA BẠN

Liên hệ với chúng tôi để tìm giải pháp tối ưu cho dự án của bạn.

Liên hệ