Cung cấp thiết bị, lắp đặt, hiệu chuẩn và bàn giao thiết bị Silica nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2

Kĩ sư VIETCIS lắp đặt, chạy thử, hiệu chuẩn 2 máy đo Silica AW641 cho 

nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2.

 

 

DỊCH VỤ NHANH VÀ ĐÁNG TIN CẬY CHO CÁC DỰ ÁN CỦA BẠN

Liên hệ với chúng tôi để tìm giải pháp tối ưu cho dự án của bạn.

Liên hệ