Dataloger LM - x17

Dataloger LM - x17

Bộ thu thập dữ liệu được lắp đặt ngay tại tại điểm đo và có chức năng thu thập dữ liệu theo thời gian cài đặt và gửi dữ liệu về trung tâm, giám sát các mức cảnh báo….

  • Nguồn nuôi bằng PIN (khoảng 3 đến 5 năm thay PIN 1 lần).
  • Dữ liệu đầu vào có thể là các dạng sau: 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 0-10mV, Áp lực (Pressure), Xung (Pulse) ….
  • Module 3G tích hợp sẵn bên trong (Dùng SIM điện thoại di động như Vina, Mobi… để gửi dữ liệu về trung tâm). Ngoài ra còn có loại truyền dữ liệu về trung tâm bằng đường điện thoại cố định (điện thoại bàn).
  • Có thể cài đặt được: có thể dùng phần mềm trên máy tính hoặc trên PDA để cài đặt cấu hình cho logger như thời gian lấy mẫu, thời gian gửi dữ liệu về trung tâm, mức cảnh báo,…
  • Có thể lắp đặt ngầm dưới lòng đất, hoặc trong địa hình phức tạp (nơi lắp đặt phải có sóng GSM)
     

 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Data Logging

       1 second to 1 day intervals.

       Regular, alarm and independent intervals.

       Daily operation time bracket (e.g. 07:00AM to 20:00PM or21:00PM - 06:00AM)

       8GB micro SD-Card (file storage),  512kB (program storage), 64kB SRAM (runtime memory).

Data push

       1 minute to 1 day intervals.

       Regular and alarm intervals.

       Direct push on alarm raise and fall.

       Daily operation time bracket (e.g. 07:00AM to 20:00PM)

       Native TXT, JSON or CSV log files by HTTP( SLL/TLS), FTP (TLS Explicit), e-Mail (SMTP) , secure TCP (AES-128) or MQTT.

       JPG pictures by HTTP(S), FTP(S), e-Mail , TCP or MQTT.

       SBD messages by Iridium satellite modems (960x)

Alarming

       Alerts by SMS, e-Mail and MQTT.

       Open collector output (max. 100mA sink current)

Derived Inputs

             8x calculation channels, using mathematical operators and functions (a/o cos, sin, atan2, ln, sqrt).

             8x aggregation channels,  min/max, average, gust, std dev and up to 3 different percentiles sampled at 1Hz max.

Accessory Port (1x RS-232 & 5V excitation, to connect and pow- er a GPS receiver, Iridium SBD modem, JPG camera or TFT-display)

Built-in cellular modem (5 different models)

       ML-217 2G (Quad-band GPRS)

       ML-317: 3G (Penta-band & Quad-band GPRS fall-back)

       ML-417: 4G (LTE-M & Quad-band GPRS fall-back)

       ML-E/N417: 4G (LTE-Cat 1 for Europe or North-America)

       2FF (Class B) SIM-CARD slot.

       Integrated GSM antenna, external GSM antenna optional.

Configuration by:

       USB (local) or secure TCP tunnel (remote)

Power consumption

       60mA@3.6V average operating2) current during a duty cycle 3)

Internal Sensors

        of less than 1 secper log interval.

       Battery (voltage and rest capacity)

       Processor temperature

       GSM signal strength

Analog Inputs (12bit resolution & <0.1% FS accuracy)

       2x current loop inputs (0/4..20mA, 150 Ohm impedance)

       2x voltage inputs (0..10V)

       1x potentiometer input (max. 10M Ohm)

Digital Inputs (0..5V)

       3x state,  On-time meter or pulse counter (max. 10kHz)

Serial Input (1x RS-232, RS-485 or SDI-12)

       250mA@3.6V average operating current during 20 to 60

seconds cellular communication.

       <80uA@3.6V sleep current.

       12V@200mA excitation to power external sensors.

Power supply (5 different covers)

       LI : 3.6V D-Size SAFT-LSH20 Lithium battery 4)

       3LI : 3x 3.6V D-Size SAFT-LSH20 Lithium battery 4)

       PV : 1Wp Integrated solar panel and 3x AA NiMH charger

       DC/TFT: 8..30V DC input and 3x AA NiMH charger

 

Enclosure (5 different covers)

       (3)LI /DC:  IP68 (30min@2m), 130x120x85mm, 460g.

 

 

 

SKU format:             ML-x17y-z (x=Modem, y=Edition, z=Power Supply)

Modem (x)               Description

ML-217y-z                Data logger with built in global 2G modem (Quad band GPRS)

ML-317y-z                Data logger with built in global 3G modem (Penta band & Quad band GPRS fallback)

ML-417y-z                Data logger with built in global 4G modem (LTE-M & Quad band GPRS fallback)

ML-E417y-z              Data logger with LTE Cat 1 modem for European bands (B1/B3/B7/B8/20) & 3G fallback (900/1800)

ML-N417y-z             Data logger with LTE Cat 1 modem for American bands (B2/B4/B5/B12) & 2G fallback (850/1900)

Edition (y)                Description

ML-x17TFT-z            With 4 analog & 3 digital inputs, serial port & TFT-display cover on accessory port.

ML-x17ADS-z           With 4 analog & 3 digital inputs, serial & accessory port.

ML-x17AD-z             With 4 analog & 3 digital inputs (no serial port, no accessory port).

ML-x17DS-z              With 3 digital inputs & serial port (no analog inputs, no accessory port).

Power Supply (z)     Description

 

ML-x17y-LI               Powered from a 3.6V DC SAFT LSH20 or equivalent D-size lithium battery.

ML-x17y-3LI             Powered from up to three 3.6V DC SAFT LSH20 or equivalent D-size lithium batteries.

ML-x17y-DC             With integrated 3 x AA NiMH charger powered from external 8..30V DC source.

ML-x17y-PV             With integrated 3 x AA NiMH charger powered from 1Wp integrated solar panel.

Download Tài Liệu

Download

DỊCH VỤ NHANH VÀ ĐÁNG TIN CẬY CHO CÁC DỰ ÁN CỦA BẠN

Liên hệ với chúng tôi để tìm giải pháp tối ưu cho dự án của bạn.

Liên hệ