Các thiết bị đo độ dẫn

 

TỔNG QUÁT

VIETCIS có khả năng cung cấp rất nhiều các loại cảm biến đo độ dẫn điện

Từ các loại rất kinh tế, dùng cho các mục đích đơn giản, cho đến các loại phức tạp, lắp đặt cho các ứng dụng yêu cầu cao

Về mặt công nghệ đo, thiết bị đo độ dẫn ABB có thể chia thành 3 loại

  • Loại 2 điện cực
  • Loại 4 điện cực
  • Loại dạng tròn hình khuyên

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ DẪN 2 ĐIỆN CỰC

  • Dải đo từ nước tinh khiết đến 10uS/cm
  • Các dòng sản phẩm: AC220 series / TB2 serices / AC210 series

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ DẪN 4 ĐIỆN CỰC

  • Dải đo từ 200uS/cm đến 2 mS/cm
  • Các dòng sản phẩm: TB46 / TB454 / TB464

 

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ DẪN DẠNG TRÒN

  • Dải đo từ 400uS/cm đến 2 mS/cm
  • Các dòng sản phẩm: TB404 series

 

 

 

 

 

DỊCH VỤ NHANH VÀ ĐÁNG TIN CẬY CHO CÁC DỰ ÁN CỦA BẠN

Liên hệ với chúng tôi để tìm giải pháp tối ưu cho dự án của bạn.

Liên hệ