Hệ thống phân tích hơi và nước lò SWAS nhiệt điện Quảng Ninh

VIETCIS cung cấp thiết bị, thiết kế, lắp đặt, chạy thử và bàn giao thiết bị cho bên nhà máy.

Kiểm tra tổng thể hệ thống sau khi lắp đặt

Kiểm tra đầu đo pH

Kiểm tra thiết bị đo Silica

Thảo luận về thiết bị 

Hướng dẫn vận hành thiết bị cho vận hành viên nhà máy

 

DỊCH VỤ NHANH VÀ ĐÁNG TIN CẬY CHO CÁC DỰ ÁN CỦA BẠN

Liên hệ với chúng tôi để tìm giải pháp tối ưu cho dự án của bạn.

Liên hệ