Hệ thống tủ điện trạm bơm thoát nước thải Thành Phố Thanh Hóa

Tổng hợp các đặc tính tín hiệu

  • Hiển thị đặc tính của các thông số về dòng điện, điện áp, công suất, năng lượng..
  • Hiển thị so sánh, tổng hợp các thông số của các tải khác nhau
  • Hiển thị tính toán các giá trị trong lịch sử, truy xuất theo thời gian
  • Cảnh báo nguy hiểm và lỗi, cảnh báo việc cần bảo trì hệ thống khi có yêu cầu       Hình 8.2.1 Đặc tính công suất của tải theo 2 biểu số

Tổng hợp chất lượng điện năng

Với phần mềm EMIS kết hợp với các đồng hồ đo điện tử trong hệ thống điện, ta có thể:

  • Theo dõi liên tục, chụp lại các dạng đặc tính tín hiệu
  • Theo dõi các thông số phản ánh chất lượng điện năng như sóng hài THD, hệ số cosφ.
  • Chụp dạng sóng các thông số dòng điện, điện áp, theo dõi chất lượng của dòng điện

        Đồ thị hiển thị thông số cosφ theo thời gian


        

        Đặc tính của dòng điện không có dạng sin chuẩn do có sóng hài        Tổng hợp và báo cáo thông số THD Current


        Tổng hợp và báo cáo thông số điện áp

DỊCH VỤ NHANH VÀ ĐÁNG TIN CẬY CHO CÁC DỰ ÁN CỦA BẠN

Liên hệ với chúng tôi để tìm giải pháp tối ưu cho dự án của bạn.

Liên hệ