Hệ thống tự động hóa cửa hàng xăng dầu VPTS

Giới thiệu giải pháp

Hệ thống tự động hóa cửa hàng xăng dầu là hệ thống tích hợp chức năng của thiết bị đo bồn bể,
cột bơm điện tử và thiết bị thanh toán thẻ nhằm tự động hoá hoạt động quản lý tại các cửa hàng
xăng dầu, đồng thời có thực hiện kết nối truyền thông về
Công ty/CN/XN.

Sơ đồ cấu trúc hệ thống

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHẦN MỀM

VPTS 1.0


VPTS 4.0

 

DỊCH VỤ NHANH VÀ ĐÁNG TIN CẬY CHO CÁC DỰ ÁN CỦA BẠN

Liên hệ với chúng tôi để tìm giải pháp tối ưu cho dự án của bạn.

Liên hệ