Hóa chất chạy máy phân tích Natri sodium ASO550

Hóa chất chạy máy phân tích Natri sodium ASO550

AWRS5000101 Sodium reagent – ammonia General purpose sodium measurements for concentrations above 0.5 ppb. Provides up to 30 days of continuous operation.

 

AWRS5000102 Sodium reagent – DIPA For low level sodium measurements (less than 0.5 ppb) and cation bed applications. Provides up to 8 weeks of continuous operation.

 

AWRS5000103 Sodium regeneration solution. Provides approximately 15 automatic regenerations.

AWRS5000104 Navigator 500 sodium standard – 100 ppb sodium / 1 x 1 liter bottle.

AWRS5000105 Navigator 500 sodium standard – 1000 ppb sodium / 1 x 1 liter bottle

 

- Hóa chất chạy máy:

· Dùng đo nồng độ cao ( > 0.5 ppb):

Sodium reagent – ammonia:

Dạng chai 1 lít: AWRS5000101

Dạng bộ 6 chai 1 lít: AWRS5000111

Hình ảnh:

· Dùng đo nồng độ thấp

Sodium reagent – DIPA:

Dạng chai 1 lít: AWRS5000102

Dạng bộ 6 chai 1 lít: AWRS5000112

Hình ảnh:

- Hóa chất hiệu chuẩn:

· Dung dịch chuẩn Natri nồng độ 100ppb

Dạng chai 1 lít: AWRS5000104

Hình ảnh:

· Dung dịch chuẩn Natri nồng độ 1000ppb

Dạng chai 1 lít: AWRS5000105

Hình ảnh:

· Bộ dung dịch chuẩn: AWRK5000114

6 chai 1 lít dung dịch chuẩn 100ppb, 6 chai 1 lít dung dịch chuẩn 1000ppb

Hình ảnh:

- Hóa chất làm tươi điện cực Regeneration solution

· Dạng chai 500 ml: AWRS5000103

· Dạng bộ 4 chai 500 ml: AWRK5000113

 

 Liên hệ: Mr. Đức Anh - 0966806828 - anh.doan@vietcis.com.vn

Download Tài Liệu

Download

DỊCH VỤ NHANH VÀ ĐÁNG TIN CẬY CHO CÁC DỰ ÁN CỦA BẠN

Liên hệ với chúng tôi để tìm giải pháp tối ưu cho dự án của bạn.

Liên hệ