Lắp đặt thiết bị phân tích Ammonia nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1

VIETCIS cung cấp tủ, thiết bị ammonia, dịch vụ commissioning tại công trường nhà máy nhiệt điện Mông Dương

Kĩ sư thực hiện:

1. Nguyễn Đình Hội

2. Ngô Quang Trung

Đo so sánh với dung dịch chuẩn của trung tâm phân tích môi trường CAE. Kết 

quả đo tương đồng nhau.

 

 

DỊCH VỤ NHANH VÀ ĐÁNG TIN CẬY CHO CÁC DỰ ÁN CỦA BẠN

Liên hệ với chúng tôi để tìm giải pháp tối ưu cho dự án của bạn.

Liên hệ