Thiết bị đo

Nhóm các thiết bị đo VIETCIS có thể cung cấp được chia thành các nhóm chính:

1. Thiết bị đo lưu lượng

 • Dạng Coriolis
 • Dạng điện từ electromagnetic
 • Dạng từ nhiệt thermal mass
 • Dạng Swirl/Vortex
 • ...

2. Thiết bị đo mức

 • Dạng Laser
 • Dạng siêu âm
 • ...

3. Thiết bị đo áp suất

 • Đo áp suất tương đối
 • Đo áp suất tuyệt đối
 • Đo áp suất chênh áp

4. Thiết bị đo nhiệt độ

DỊCH VỤ NHANH VÀ ĐÁNG TIN CẬY CHO CÁC DỰ ÁN CỦA BẠN

Liên hệ với chúng tôi để tìm giải pháp tối ưu cho dự án của bạn.

Liên hệ