Thiết bị phân tích Natri Sodium Navigator 500 dissolved SODIUM analyzer

Thiết bị phân tích Natri Sodium Navigator 500 dissolved SODIUM analyzer

Thiết bị phân tích Natri (Sodium) trong nước

Specification – system

Operation

Measuring range 0.01 to 10,000 ppb

Units of measure ppb, µg/l, µg/kg

Accuracy ±5 % of reading or ±0.1 ppb, whichever is the greater (applies only when sample is within ±5 °C of calibration temperature)

Repeatability ±5 % of reading or ±0.1 ppb, whichever is the greater (applies within a ±5 °C [±9 °F] variation)

Resolution 0.001 ppb

Temperature compensation 5 to 55 °C (41 to 131 °F) automatic using a Pt1000

Specification – wet-section

Mechanical data

Protection IP54

Navigator 500 dissolved SODIUM analyzer ASO550

Liên hệ: Mr. Đức Anh - 0966806828 - anh.doan@vietcis.com.vn

 

 

Download Tài Liệu

Download

DỊCH VỤ NHANH VÀ ĐÁNG TIN CẬY CHO CÁC DỰ ÁN CỦA BẠN

Liên hệ với chúng tôi để tìm giải pháp tối ưu cho dự án của bạn.

Liên hệ