Vật tư dự phòng thiết bị phân tích Natri Sodium ASO550

Vật tư dự phòng thiết bị phân tích Natri Sodium ASO550

AW501 030 ASO550 sodium electrode

AW501 035 ASO550 reference electrode for non reservoir fed system

AW501 036 ASO550 reference electrode for reservoir-fed systems

AW501 050 Sodium wet-section PCB

AW501 061 Constant head assembly including connectors and O-ring

AW501 062 Pressure switch assembly (2 in.set point) including O-ring and fasteners

AW501 065 Entrainment piece assembly

AW501 068 Flowmeter – sodium

 

 

Liên hệ: Mr. Đức Anh - 0966806828 - anh.doan@vietcis.com.vn

Download Tài Liệu

Download

DỊCH VỤ NHANH VÀ ĐÁNG TIN CẬY CHO CÁC DỰ ÁN CỦA BẠN

Liên hệ với chúng tôi để tìm giải pháp tối ưu cho dự án của bạn.

Liên hệ