Vật tư dự phòng thiết bị phân tích Silica AW641

Vật tư dự phòng thiết bị phân tích Silica AW641

AW601108 Pump tube kit containing AW600096, AW600097, AW601118 & AW601119

AW601102 Reagent tubes replacement kit

AW600049 Filter assembly

AW600087 Filter pack

AW600047 Pump motor and coupling

AW600710 Out of sample switch new type

AW600726 Float switch level sensor – grey

AW600727 Float switch level sensor – yellow

AW600025 Primary debubbler

AW601110 Optical unit (excluding secondary debubbler)

AW601181 Reaction coil, manifold & cover

AW600028 AC Transmitter (excluding PROFIBUS card)

AW600016 DC Transmitter (excluding PROFIBUS card)

AW601175 Complete wet section multi-stream tested

 

Liên hệ: Mr. Đức Anh - 0966806828 - anh.doan@vietcis.com.vn

Download Tài Liệu

Download

DỊCH VỤ NHANH VÀ ĐÁNG TIN CẬY CHO CÁC DỰ ÁN CỦA BẠN

Liên hệ với chúng tôi để tìm giải pháp tối ưu cho dự án của bạn.

Liên hệ