Bảo dưỡng thiết bị phân tích hệ thống xử lý nước thải ABB Bắc Ninh

Hình ảnh các kĩ sư VIETCIS kiểm tra, vệ sinh các thiết bị đo lường, phân tích khu vực xử lý nước thải.

  1. Thiết bị đo lưu lượng FEW121-ABB DN32:

Dùng dụng cụ chuyên dùng tháo thiết bị ra ngoài, dùng giẻ lau mềm và bàn chải 

vệ sinh sạch sẽ cáu cặn, bẩn bên trong rồi lắp đặt lại vị trí ban đầu, chạy thử lại 

thiết bị.

2. Thiết bị đo pH- ABB

Transmitter: AX460

Sensor: AP301

Tháo sensor ra khỏi bể chứa, dùng giẻ lau, nước sạch vệ sinh sạch đầu sensor

Dùng dung dịch chuẩn 4,7,9 để hiệu chuẩn sensor pH

Giá trị pH đo được sau khi bảo dưỡng 

3. Thiết bị đo độ đục TSS

Transmitter: AWT440

Sensor: ATS430

Tháo sensor ra khỏi bể chứa và dụng dụng cụ vệ sinh sạch sẽ, lau nhẹ phần 

mắt sensor. Dùng dụng cụ hiệu chuẩn khô với cục chuẩn 857NTU để hiệu chuẩn

 

Giá trị độ đục sau khi vệ sinh, hiệu chuẩn tại bể số 7

4. Thiết bị đo oxy

Transmitter: AWT440

Sensor: ADS430

Tháo và vệ sinh đầu sensor sạch sẽ, tháo nắp bảo vệ ra để hiệu chuẩn

Hiệu chuẩn điểm zero và span

Giá trị oxy đo được sau khi bảo dưỡng

5. Thiết bị đo mức LST300

Tháo thiết bị đo ra khỏi bể chứa, dùng dụng cụ vệ sinh sạch sẽ sau đó dùng 

dụng cụ mẫu mức chuẩn để đo khoảng cách thực. Lấy thực tế đo khoảng 3 mức.

Dùng thước mét để đo so sánh thiết bị đo chính xác hay không để căn chỉnh.

Thiết bị đo chính xác thì tiến hành lắp lại vị trí ban đầu.

6. Thiết bị đo NH3 Aztec 600

Đóng van mẫu, tháo lọc ra vệ sinh cặn bẩn bám bên trong, vệ sinh các ống mẫu,

ống dẫn hóa chất. Lắp lại và hiệu chuẩn lại máy đo theo định kỳ

 

 

 

DỊCH VỤ NHANH VÀ ĐÁNG TIN CẬY CHO CÁC DỰ ÁN CỦA BẠN

Liên hệ với chúng tôi để tìm giải pháp tối ưu cho dự án của bạn.

Liên hệ