Hệ thống phân tích hơi và nước lò SWAS nhiệt điện Mông Dương 1

VIETCIS cung cấp các thiết bị phân tích: Silica, Natri, hydrazine cho khu vực khử khoáng, xử lý nước lò tổ 1 và 2

 

 

DỊCH VỤ NHANH VÀ ĐÁNG TIN CẬY CHO CÁC DỰ ÁN CỦA BẠN

Liên hệ với chúng tôi để tìm giải pháp tối ưu cho dự án của bạn.

Liên hệ